Aktualności Aktualności

Czy owady zapylające korzystają z "hoteli”?

„Kiedy pszczoła zniknie z powierzchni Ziemi, człowiekowi pozostaną już tylko cztery lata życia. Skoro nie będzie pszczół, nie będzie też zapylania. Zabraknie więc roślin, potem zwierząt, wreszcie przyjdzie kolej na człowieka...” (Karol Darwin, 1809-1882).

Już w XIX wieku wiedziano jak istotne są owady zapylające i jak cenna jest ich rola w przyrodzie. Pod samym pojęciem owady zapylające znajdują się m.in. błonkówki (pszczoły, osy, trzmiele), muchówki (bzygi), chrząszcze i motyle. Największą grupę zapylaczy stanowią jednak pszczoły – w Polsce występuje ponad 450 gatunków pszczół.

Ponad 78% gatunków roślin w naszej szerokości geograficznej to rośliny owadopylne, czyli potrzebujące do plonowania owadów zapylających. Gatunki roślin są ściśle powiązane z poszczególnym gatunkiem owadów, więc wymarcie jednego gatunku zapylacza może skutkować zanikiem populacji określonych gatunków roślin.

Aby wesprzeć owady zapylające uczestnicy zajęć „Ferie z GOK” organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu przy pomocy i współudziale edukatora leśnego w izbie edukacyjnej Nadleśnictwa Brynek wykonali hotele dla owadów. Domki te mają na celu zapewnienie schronienia przed drapieżnikami i niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi oraz umożliwienie budowania owadom gniazd oraz składania jaj. Zbudowane przez dzieci „hotele” dla owadów zostaną powieszone na terenie gminy Tworóg.

 


Nadleśnictwa i inne

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Nadleśnictwo Brynek

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż