Aktualności Aktualności

Informacja o zabiegach ograniczania liczebności populacji osnui gwiaździstej

Nadleśnictwo Brynek informuje, że w II i III dekadzie maja br. zostaną przeprowadzone zabiegi ograniczające masowe występowanie osnui gwiaździstej na terenach leśnych

leśnictw: Potempa, Krywałd, Tworóg.

 

Zabiegi wykonane zostaną preparatem MOSPILAN 20 SP

przy użyciu agrolotniczej aparatury ULV (ultraniskoobjętościowej).

Pola zabiegowe znajdują się na terenie lasów położonych w sąsiedztwie miejscowości Koty i Pusta Kuźnica .

 

Powierzchnie na których prowadzone będą zabiegi, oznaczone zostaną tablicami ostrzegawczymi.

 

Osnuja gwiaździsta to jeden z głównych szkodników sosny. Postać dorosła przypomina nieco ubarwieniem osę i mierzy do 1,5 cm. Sosna w lasach naszego Nadleśnictwa stanowi zdecydowaną większość, stąd szczególnie ważne jest zadbanie o jej stan zdrowotny. Masowe pojawienie się osnui (gradacja) może doprowadzić do śmierci drzewa lub całych grup drzew, szczególnie, jeśli ma miejsce rok po roku. Larwy nie zjadają tegorocznych igieł, ponieważ w maju, kiedy żerują, jeszcze ich nie ma. Dzięki temu sosna od razu nie obumiera. Ponowny atak bywa już jednak dla drzewa zabójczy.

W Lasach Państwowych regularnie przeprowadza się badania liczebności tego owada w celu prognozowania zagrożenia. To pozwala zaplanować skuteczne akcje ograniczania jego liczebności.

 

Preparat, który zastosujemy do oprysków prowadzonych z powietrza, to środek o działaniu żołądkowym i kontaktowym, przeznaczony do zwalczania larw. Dzięki właściwie przeprowadzonym zabiegom, większość preparatu pozostaje w koronach drzew, na oprzędach osnui. Okres karencji dla runa leśnego wynosi 14 dni. Należy przy tym podkreślić, że używany przez Lasy Państwowe środek jest bezpieczny dla ludzi, zwierząt i roślin. Jego toksyczność ogranicza się do owadów.


Nadleśnictwa i inne

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Nadleśnictwo Brynek

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż