Aktualności Aktualności

Konferencja prasowa w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim

Konferencja prasowa prowadzona przez Barbarę Dziuk – Poseł na Sejm RP VIII kadencji z udziałem Szymona Giżyńskiego - Sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się w dniu 3 sierpnia 2018 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim.

 

Wiceminister Giżyński odpowiada m. in. za kwestie dotyczące bezpieczeństwa żywności, w latach 2000 - 2001 kierował Śląskim Oddziałem Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od 1997 do 1998 roku był Wojewodą Częstochowskim. Podczas spotkania minister Giżyński zaprezentował założenia rządowego programu „PLAN DLA WSI”, omawiając istniejące wyzwania, zagrożenia i nadzieje związane z realizacją tego programu, który będzie realnym wsparciem dla procesu rozwoju Polskiej Wsi.

 

Głos zabrał również Piotr Kołodziejczyk - Wicewojewoda Śląski omawiając zagadnienia związane z przeciwdziałaniem i minimalizowaniem oraz usuwaniem skutków suszy w produkcji rolnej, a także przedstawiając apel do rolników o sprawne i niezwłoczne składanie wniosków dot. uzyskania pomocy na pokrycie strat w produkcji, będących skutkiem tegorocznej suszy.

 

O komentarz w sprawie związków rolnictwa z leśnictwem poproszono obecnego na spotkaniu Włodzimierza Błaszczyka - Nadleśniczego Nadleśnictwa Świerklaniec, którzy naświetlił zebranym zagadnienia z zakresu nowych zasad szacowania szkód łowieckich oraz problem afrykańskiego pomoru świń (African Swine Fever - ASF) - szybko szerzącej się, zakaźnej choroby wirusowej, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. 

 

Wyczerpując plan przewidziany głównym tematem konferencji minister otworzył dyskusję, która -z uwagi na obecność na spotkaniu szerokiej reprezentacji środowiska leśników- dotyczyła relacji środowisk zawodowych: rolniczego i leśnego.

Delegowani na spotkanie przedstawiciele Nadleśnictwa Brynek podczas dyskusji kuluarowej mieli okazję do omówienia istotnych dla leśnictwa spraw leżących na styku branży rolniczej i leśnej. Wymiana poglądów byłą okazją do poznania różnorodnych stanowisk i zapatrywań uczestników rozmów, przez co dyskurs miał ożywiony charakter.


Nadleśnictwa i inne

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Nadleśnictwo Brynek

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż