Aktualności Aktualności

Sprzedaż elementów deszczowni

Brynek, 06.07.2018r.

 

OGŁOSZENIE

Nadleśniczy Nadleśnictwa Brynek

 

ogłasza ofertowy przetarg pisemny na sprzedaż następujących elementów deszczowni posiadającej numer inwentarzowy 010/629 :

1.   Pompy- zestaw 4 pomp do wody typu 50 WR 60  LFP LESZNO

      Parametry  pompy: silnik 5,5 KW

                                  wydajność 8-24 m3/h

                                  podnoszenie wody 86-42m

                                  rok produkcji 1999

                                  obroty 2900 obr/min

      W zestawie dodatkowo sztanga tłoczna i ssąca oraz szafa sterująca

2.    Filtry- zestaw 3 filtrów do wody typu ARKAL SPIN KLIN wyposażony w

       automatyczne płukanie z  różnicą ciśnienia. Stopień filtracji 120 MESH / 130

       mikronów

3.    Rura  przesyłowa, ocynkowana wraz z klamrami spinającymi ø 80 mm długości

       6m - 25szt.

4.   Rura zraszająca, ocynkowana wraz z klamrami spinającymi ø 50 mm długości

       6m  - 420szt.

5.   Trójnik do rur przesyłowych wraz z klamrami spinającymi kąt 900  ø 80 mm -

      13szt.

6.   Redukcja z ø 80 mm na ø 50 mm -18szt.

7.   Kolano 900  ø 80 mm -10szt.

8.   Zraszacz pełnoobrotowy BAUER B62  ¾ cala  - 70szt.

9. Zraszacz pełnoobrotowy BAUER B72 ¾ cala  - 10szt.

Ogółem cena wywoławcza brutto - 23610,00 zł

Wybór oferty nastąpi na drodze przetargu nieograniczonego. Zostanie on dokonany spośród oferentów, którzy staną do przetargu i zaoferują najwyższą cenę za przedmiotowe wyposażenie. Przetarg rozpocznie się częścią jawną w dniu 16.07.2018 r. w siedzibie Nadleśnictwa Brynek przy ul. Grabowej 3 o godz. 1010.

Oferty należy składać pisemnie w zamkniętych kopertach z dokładnym adresem oferenta i dopiskiem „Przetarg na elementy deszczowni” w terminie do 16.07.2018 r. do godz. 1000  w sekretariacie Nadleśnictwa.

Oferta powinna zawierać:

  • imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę i adres firmy
  • datę sporządzenia oferty
  • oferowaną cenę brutto za wszystkie przedstawione elementy deszczowni
  • zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych w związku z prowadzonym   postępowaniem przetargowym

Ogłoszenie wyników przetargu w terminie do trzech dni od momentu zamknięcia ukaże się na tablicy ogłoszeń w biurze nadleśnictwa. Dodatkowych informacji na temat przedmiotu i warunków przetargu udziela sekretarz nadleśnictwa ( tel. 285-74-63 ). Nadleśniczy zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

                                                                                                      Nadleśniczy Nadleśnictwa

                                                                                                             Brynek

                                                                                                 Janusz Wojciechowski


Nadleśnictwa i inne

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Nadleśnictwo Brynek

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż