Aktualności Aktualności

Szkody spowodowane przez śnieg w dniach 18-19 kwietnia

W nocy z 18 na 19 kwietnia bieżącego roku nasze Nadleśnictwo dotknęły szkody spowodowane opadami śniegu. Szacujemy, że uszkodzeniu uległo ok. 5 tyś m3 drewna. Szkody są zlokalizowane głownie na terenie leśnictw Potempa, Świniowice, Krywałd i Nowa Wieś i Tworóg.

Silne opady śniegu po rozpoczęciu okresu wegetacyjnego u drzew leśnych, jakie miały miejsce w zeszłym tygodniu są w stanie spowodować znaczne szkody, szczególnie w drzewostanach młodszych klas wieku. Uszkodzenia polegają na złamaniu, pochyleniu lub wywaleniu młodych drzewek.

Nadleśnictwo niezwłocznie przystąpiło do uprzątania szkód. Prosimy o wyrozumiałość, ze względu na nasilone prace, w powyżej wymienionych leśnictwach czasowo dostęp do niektórych powierzchni leśnych będzie utrudniony i zabroniony, o czym będą informowały stosowne tablice z zakazem wstępu na powierzchnie, gdzie będą prowadzone prace porządkowe.


Nadleśnictwa i inne

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Nadleśnictwo Brynek

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż