Aktualności Aktualności

Szkolenie BHP

W dniach 18-19 marca br. w Nadleśnictwie Brynek odbyło się okresowe szkolenie bhp dla osób: nadzorujących pracowników fizycznych i Kadry Inżynieryjno – Technicznej, zatrudnionych na stanowiskach: leśniczy, podleśniczy, strażnik leśny, pracownik inżynieryjno – techniczny (dział gospodarki leśnej) oraz dla drwali operatorów maszyn i urządzeń leśnych. Na szkoleniu gościliśmy trójkę pracowników z zaprzyjaźnionego Nadleśnictwa Lubliniec.

Pierwszego dnia szkolenia wykładowcami byli:

  • Rafał Kaczmarski – radca prawny – który przybliżył zagadnienia – dot. praw i obowiązków pracownika, praw i obowiązków pracodawcy, omówił zadaniowy czas pracy oraz tematykę chorób zawodowych.
  • Grzegorz Twardawa – Naczelnik Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach - przypomniał zasady bezpieczeństwa pożarowego obowiązujące na terenie lasu oraz przy eksploatacji budynków i środków transportu, zasady organizacja akcji gaśniczej w przypadku pożaru, obowiązki pracowników na wypadek pożaru, oraz omówił sprzęt gaśniczy.
  • Michał Kulik – ratownik medyczny – omówił zasady postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Kolejnego dnia gościliśmy pana Wojciecha Jaronia – głównego specjalistę ds. bhp i ochrony mienia w RDLP Katowice. Przekazał informacje o wypadkach przy pracy, które w ostatnim okresie wydarzyły się na terenie RDLP Katowice.  Przedstawił analizę okoliczności i przyczyn wypadków w leśnictwie. Następnie omówił zagrożenia czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi, a także ryzyko zawodowe występujące w leśnictwie.

Po interesującym wykładzie uczestnicy szkolenia przystąpili do pisania testu sprawdzającego ich wiedzę z dziedziny bhp, z którym bez większych problemów sobie poradzili.

Po teście wszyscy udaliśmy do leśnictwa Tworóg na część terenową szkolenia. Tam w oddziale 151 d na powierzchni gdzie prowadzone są prac w ramach rębni Ib inżynier nadzoru pan Damian Sieber (który jest także instruktorem kursów operatorów pilarek oraz międzynarodowym sędzią zawodów drwali) przedstawił i omówił zasady bezpiecznej ścinki drzew. Szczegółowo omówił przygotowanie powierzchni do prac z pozyskania drewna a także prawidłowe wyposażenie pilarzy. Następnie przeprowadził pokaz na powierzchni roboczej prawidłowej ścinki drzewa silnie pochylonego zgodnie z kierunkiem obalania oraz drzewa o średnicy przekraczającej użyteczną długość prowadnicy.

Po pokazie trójka pracowników nadleśnictwa – drwali operatorów maszyn i urządzeń leśnych musiała podejść jeszcze do egzaminu praktycznego ze ścinki tzw. weryfikację umiejętności. Komisja była pod wrażeniem posiadanej techniki oraz siły spokoju naszych pilarzy. Wszystkim serdecznie gratulujemy pozytywnych wyników egzaminu.

 


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż