Aktualności Aktualności

Uroczystość z okazji poświęcenia Kapliczki Leśnej pod wezwaniem Świętego Jana Gwalberta - patrona leśników

W dniu 12 lipca 2018 r. w okolicy  STAWU CZARKOWSKIEGO miały miejsce oficjalne uroczystości związane z  poświęceniem  Kapliczki Leśnej

pod wezwaniem Świętego Jana Gwalberta - patrona leśników.

Oficjalni Goście oraz okoliczni mieszkańcy SPOTYKALI SIĘ w niezwykle urokliwym zakątku leśnym przy stawie Czarkowskim z okazji Obchodów Dnia Leśnika, który celebrowano  poprzez uczestnictwo w Mszy świętej koncelebrowanej podczas której nastąpiło POŚWIĘCENIE KAPLICZKI LEŚNEJ pw. św. Jana Gwalberta – patrona leśników oraz POSADZENIE DĘBU NIEPODLEGŁOŚCI, którego sadzonka została pobłogosławiona w dniu 23 maja tego roku przez Ojca Świętego  Franciszka, podczas pielgrzymki Delegatów Lasów Państwowych do Watykanu, a także uczestnictwo w premierowym przejściu ścieżką edukacyjną.

 

„W perspektywie wiary ziemia nie jest nieograniczonym rezerwuarem zasobów, które można eksploatować bez końca, lecz również cząstką Misterium Stworzenia, z którego nie tylko wolno korzystać, ale któremu należy się nasz podziw i szacunek.”

 Te oto słowa św. Jana Pawła II przyświecały Uroczystości poświęcenia

kapliczki św. Jana Gwalberta oraz upamiętnieniu 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości poprzez posadzenie Dęba Niepodległości, który został pobłogosławiony przez Papieża Franciszka 23 maja 2018 roku w Watykanie

Z aktu poświęcenia Kapliczki: „(…) Wszem i wobec; Wszystkim i każdemu z osobna czyni się wiadomym, iż w dniu  12 lipca 2018 roku został wmurowany Akt Poświęcenia Kapliczki św. Gwalberta – Patrona leśników w Nadleśnictwie Brynek - leśnictwo Potempa oddz. 304-l. (…)”

 

W cokole kapliczki zdeponowana została kapsuła czasu, dla Potomnych umieszczono w niej: akt poświecenia kapliczki, certyfikat DĘBU NIEPODLEGŁOŚCI, listy okolicznościowe otrzymane od Gości prasę branżową, prasę codzienna lokalną i regionalna, medale i numizmaty pamiątkowe oraz inne artefakty przekazane prze Gości.

WSZYSTKICH OBECNYCH NA UROCZYSTOŚCI Gości oficjalnych oraz licznie zgromadzonych okolicznych mieszkańców powitał Pan Janusz Wojciechowski  -Nadleśniczy Nadleśnictwa Brynek wraz z Pracownikami Nadleśnictwa.

 

Msza Święta koncelebrowana miała oprawę muzyczną o charakterze łowieckim

 

Po homilii miało miejsce POŚWIĘCENIE KAPLICZKI – przeniesienie figury Patrona do Kapliczki.

 

Po zakończeniu mszy świętej zgromadzeni na uroczystościach goście wysłuchali  przemówienia Dyrektora RDLP Wiesława Kucharskiego, które zrobiło na zgromadzonych ogromne wrażenie głębią przekazu.

 

Uroczystego posadzenia Dębu Niepodległości poświęconego w dniu 23 05 2018 r. przez Ojca Świętego Franciszka dokonali:

Dyrektor RDLP Wiesław Kucharski – w asyście Poseł na Sejm RP Pani Barbary Dziuk, Nadleśniczy Nadleśnictwa Brynek - Janusz Wojciechowski, Ksiądz Marcin Gruszka, Przedstawiciele władz szczebla powiatowego i władz lokalnych ORAZ Prezes Koła Łowieckiego Stefan Kusz oraz Leśniczy Leśnictwa Potempa – Krzysztof Mrówka

 

Po posadzeniu dębu zgromadzeni Goście wysłuchali  – SYGNAŁU DARZ BÓR

 

Podsumowania wystąpień dokonał Pan Janusz Wojciechowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Brynek składając jednocześnie podziękowania za przybycie na uroczystości wszystkim obecnym.

 

OTWARCIE ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ  oraz premierowe oprowadzenie po ścieżce było okazją do zapoznania się z materiałami merytorycznymi zamieszczonymi na tablicach edukacyjno-informacyjnych oraz wysłuchania słów przewodnika.

 

SYGNAŁ FANFARY w wykonaniu zespołu sygnalistów działającego przy Nadleśnictwie Brynek zakończył uroczystości.

 

Sygnał „poczęstunek” zaprosił Gości na wspólną biesiadę w łowieckiej wiacie.

 

Po usłyszeniu SYGNAŁU ZBIÓRKA OFICJALNI GOSĆIE UDALI SIĘ KOLUMNĄ POJAZDÓW w asyście Straży Leśnej na szkółkę leśna BRZEŹNICA, gdzie zapoznani zostali z efektami przeprowadzonej modernizacji deszczowni.

Aura dopisała więc uroczystości miały także piękną oprawę w postaci słonecznych refleksów i śpiewu ptaków  na gałęziach okolicznych drzew.

 

Dziękujemy wszystkim za udział i uświetnienie obchodów Dnia Leśnika – ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ ORAZ CHWILI ZADUMY PRZY KAPLICZCE LEŚNEJ.

 

Z życiorysu patrona: /informacja ze strony internetowej parafii Stany /Diecezja Sandomierska/:

Jan, syn Gwalberta, urodził się we Florencji, około roku 1000 w rodzinie arystokratycznej. Jego młodość przypadała na ciężki czas bratobójczych wojen między miastami i rodami. Szybko sam rycerz Jan został wplątany w splot tragicznych wydarzeń. Jeden z jego krewnych, a nawet według niektórych źródeł brat Hugo, został zamordowany w takim konflikcie i Jan, według prawa zwyczajowego, był zobowiązany do krwawej wendetty. Dramatyczne spotkanie z nieprzyjacielem miało miejsce w samej Florencji, blisko Bramy św. Miniato w Wielki Piątek. Naprzeciw Jana wyszedł skruszony zabójca krewnego, drżąc i składając ręce w formie krzyża. Na ten widok Jan odrzucił miecz, zsiadł z konia i przebaczył mu po chrześcijańsku. Później Jan modląc się w pobliskiej bazylice, doznał cudu objawienia Pana Jezusa, który z krzyża skinieniem głowy zaaprobował jego heroiczny czyn. Stąd w tradycji św. Jan Gwalbert nosi imię ,,Bohatera przebaczenia”. Po tym wydarzeniu, pomimo sprzeciwu ojca, Jan wstępuje do klasztoru benedyktyńskiego, usytuowanego blisko bazyliki św. Miniato. Rycerski duch Jana nie opuszczał go, gdy bronił prawowiernej doktryny Kościoła przed ówczesnymi zagrożeniami: symonią i nikolaizmem. Jego gorliwość apostolska zwróciła się czasem przeciwko uwikłanym w symonię opatowi klasztoru Hubertowi i biskupowi Florencji Piotrowi Mezzabarba. Jan nie mogąc iść na kompromis ze złem, dla dobra Kościoła, oddalił się na pustkowie. Trafia wtedy do Vallombrosy, gdzie rozpoczyna życie monastyczne (cenobityzm – wspólnota życia) razem z Pawłem i Guntelmem. Nową fundację zakonną Jan opiera na regule św. Benedykta, podkreślając rolę rad ewangelicznych: ubóstwa, modlitwy, wspólnoty braterskiej, gościnności i pracy. Z czasem jego towarzysze tworzą tzw. ,,szkołę służby Bożej”, która wchodziła w skład znanej ,,reformy gregoriańskiej” – odnowy Kościoła, która wzięła swą nazwę od papieża Grzegorza VII.

             Jan Gwalbert umarł – narodził się dla nieba 12 lipca 1073 r. w klasztorze Badia a Passignano w Val di Pesa, w okolicach Florencji, gdzie do dziś przechowywane są jego relikwie. Został kanonizowany przez papieża Celestyna III w 1193 r., 120 lat po swojej śmierci. Papież Pius XII, wkrótce po ogłoszeniu kościoła w Vallombrosa bazyliką mniejszą 29 listopada 1950 r., 12 stycznia 1951 r. ogłosił św. Jana Gwalberta patronem włoskich leśników.

film z wydarzenia


Nadleśnictwa i inne

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Nadleśnictwo Brynek

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż