Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Oferta polowania na terenie OHZ LP "Tworóg"

Oferta polowania na terenie OHZ LP "Tworóg"

Ośrodek Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych „Tworóg” w Nadleśnictwie Brynek zaprasza myśliwych krajowych oraz zagranicznych na polowania indywidualne oraz zbiorowe w sezonie 2022/2023.

Na terenie obwodu łowieckiego nr 90 wchodzącego w skład OHZ LP „Tworóg” Nadleśnictwa Brynek organizowane są polowania indywidualne i zbiorowe na gatunki zwierząt łownych:
jeleń europejski -  Cervus elaphus,
sarna - Capreolus capreolus,
dzik – Sus scrofa.

Szczegółowsze informacje można uzyskać u osób niżej wymienionych:

Kontakt do leśniczego ds. łowieckich – Marek Opatowicz tel. 607 579 068

Informacje dot. szczegółów organizacji polowań – Paweł Kaleta
tel. 510 05 97 16  lub +48 32 285 74 63