News News

NOWY UŻYTEK EKOLOGICZNY W NADLEŚNICTWIE

Do zacnego grona istniejących form ochrony przyrody na terenie Nadleśnictwa Brynek takich jak: rezerwat Segiet, stanowiska dokumentacyjnego Blachówka, Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Miechowicka Ostoja Leśna, licznych, kilkudziesięciu pomników przyrody i dotychczasowych dwóch użytków ekologicznych tj. „Torfowiska w Kotach” oraz „Krotofilu” dołącza kolejny „Verona”.

Ten najmłodszy użytek na terenie naszej jednostki, został powołany Uchwałą Nr LIII/711/22 Rady Miejskiej w Bytomiu  z dnia 24.01.2022r. Zajmuje powierzchnię 14,45 ha, a położony jest w leśnictwie Stolarzowice. Celem objęcia tego obszaru ochroną jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych obszaru po byłej kopalni rud galmanu „Verona” ze stanowiskami regionalnie rzadkich gatunków roślin, które ściśle związane są z prowadzoną tutaj niegdyś działalnością wydobywczą rud cynkowo-ołowiowych. Dodatkowo sam teren zachował specyficzną, poprzemysłową rzeźbę co także stanowi o jego unikalnym charakterze i historycznej wartości dla regionu. 

 

Kopalnia "Verona" była jedną z uruchomionych dosyć wcześnie kopalń galmanu na Górnym Śląsku. Zakład należał do Karola Goduli (1781-1848). Jeszcze w 1852 roku jej wydobycie wynosiło prawie 6 tys. ton na rok, przy załodze złożonej ze 174 osób, co stawiało ją na ósmym miejscu pod względem wielkości ze wszystkich kopalń galmanowych Górnego Śląska.

Kopalnia zakończyła swoją dzielność w roku 1886. Dziś możemy zobaczyć jej wygląd dzięki wizerunkowi, jaki znalazł się na jednej z filiżanek z serwisu Rudolfa von Carnalla.

Z powodu czynnej kopalni był to teren mocno zdegradowany, ale obserwowane jest odradzanie się rodzimych gatunków np. storczyka. Roślinność odradza się "spontanicznie", czyli bez ingerencji człowieka.

Występująca tu dość bogata szata roślinna wydaje się przeczyć składowi podłoża, charakteryzującego się wysokimi stężeniami metali ciężkich. Stąd zachodzące tu procesy rozwoju i trwania roślin w tych warunkach są bardzo interesujące.

W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Tarnogórskiej inicjatorowi całego przedsięwzięcia oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Bytomiu za szybki i bezproblemowy proces uzgodnień i procedowania.


Divisions and others

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Nadleśnictwo Brynek

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż