News News

Uroczyste otwarcie drogi strategicznej „Mała Panew”

      Drogi leśne nie służą tylko leśnikom. Z dróg leśnych korzystają turyści, miejscowa ludność, pracownicy firm leśnych, strażacy oraz inne służby. Drogi w lesie stanowią połączoną ze sobą sieć którą można porównać do układu krwionośnego u człowieka. Dzięki nim możemy korzystać z lasu: biegną nimi ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne, piesze oraz konne. Powstają na nich ścieżki przyrodnicze oraz użytkują go ludzie uprawiający rożne sporty. Drogi także umożliwiają ochronę lasu przede wszystkim przed pożarami, dobra sieć dróg oraz odpowiedni ich stan techniczny jest gwarancją szybkiej akcji ratowniczej, a tym samym ograniczeniu szkód wywołanym przez ogień. Najważniejsza funkcja transportowa pozwala nie tylko na ochronę przeciw pożarową, ale także przez przystosowanie dróg leśnych do ruchu wysokotonażowego łączą las z drogami publicznymi. Głównym zadaniem dróg leśnych jest jednak możliwość prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej.

Materiały z których budowane są drogi w lesie, są materiałami wyłącznie naturalnymi, nieszkodliwymi dla środowiska w związku z tym koszty ich budowy oraz naprawy są bardzo wysokie. Leśnicy budują oraz utrzymują drogi przede wszystkim z własnych wypracowanych dochodów.

12 kwietnia 2022 roku odbyło się uroczyste otwarcie strategicznej drogi przebiegającej przez terytorium trzech Nadleśnictw: Brynek, Koszęcin oraz Świerklaniec. Łączna długość drogi wynosi ponad 12 km. W otwarciu udział wzięli zaproszeni przedstawiciele samorządów terytorialnych oraz goście, wykonawcy i inwestorzy. Zwieńczeniem uroczystego przecięcia wstęgi przez Dyrektora RDLP w Katowicach oraz Nadleśniczych Nadleśnictw Brynek, Koszęcin i Świerklaniec był uroczysty przejazd drogą inwestycyjną. 


 


Divisions and others

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Nadleśnictwo Brynek

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż