Stanowisko dokumentacyjne "Blachówka"

W sąsiedztwie rezerwatu „Segiet” znajduje się wyrobisko dolomitowe, nieczynnego kamieniołomu „Blachówka” o powierzchni 6 ha.

 
 W 1995r. obszar ten rozporządzeniem Wojewody Katowickiego został objęty ochroną indywidualną jako stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej. Celem ochrony tego obiektu jest zachowanie fauny i flory na terenach dawnych wyrobisk dolomitu. Chodniki powstałe w kilkudziesięciometrowym zboczu kamieniołomu zasiedliły nietoperze - 10 gatunków. „Blachówka" jest również miejscem bytowania płazów, gadów, miejscem lęgowym ptactwa oraz występowania roślin prawnie chronionych. Istotnym zagrożeniem dla tego chronionego obiektu jest antropopresja i bezmyślny wandalizm.

Asset Publisher Asset Publisher

Back

Wakacyjny konkurs fotograficzny "Odkryj Zielone Płuca Śląska razem z Nadleśnictwem Brynek

Wakacyjny konkurs fotograficzny "Odkryj Zielone Płuca Śląska razem z Nadleśnictwem Brynek

Nadleśnictwo Brynek zaprasza wszystkich do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym w ramach akcji "Odkryj Zielone Płuca Śląska razem z Nadleśnictwem Brynek III edycja". Konkurs trwa od 01.07.2023 r. do 31.08.2023 r.

Akcja dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
 

Regulamin konkursu - w plikach do pobrania.