News News

Pałac w Brynku

11 października 2023 r. w Izbie edukacyjnej Nadleśnictwa Brynek przy ul. Grabowej 3 nastąpiło uroczyste podpisanie aktu notarialnego przedwstępnej umowy sprzedaży kompleksu pałacowo-parkowego w Brynku. Podczas której obecni byli Dyrektor Generalny Lasów Państowych Józef Kubica, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państowych Damian Sieber, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Brynek Adam Mazur, Starosta powiatu tarnogórskiego Krystyna Kosmala oraz wicestarosta powiatu tarnogórskiego Sebastian Nowak w obecności notariusza.

 

- To wielkie wyzwanie, wielkie perspektywy. Naszym zamiarem jest stworzenie leśnego, śląskiego centrum edukacji - tu właśnie w Technikum Leśnym w Brynku. Chcemy podnieść standardy i przywrócić to, co było kiedyś - świetnie szkolić leśników - podkreślił Dyrektor Kubica w trakcie wydarzenia.

 

Aktualny stan pałacu i pozostałych budynków w Brynku wymaga wielu nakładów finansowych. Koszty utrzymania budynków mieszkalnych oraz zachowania zabytkowego drzewostanu ponoszone są aktualnie przez Powiat tarnogórski.

Dzięki zawarciu umowy przedwstępnej, po spełnieniu warunków przez obie strony, Lasy Państwowe będą mogły w najbliższej przyszłości przejąć nieruchomość i otoczyć ją odpowiednią opieką.

 

Pałac wraz z całym przynależącym do niego zespołem parkowym i ogrodem botanicznym wybudowany został w 1829 roku przez Bernarda von Rosenthala z Wrocławia dla księcia Adolfa zu Hohenlohe-Ingelfingen. W 1904 r. kupił go hrabia Hugo II Henckel von Donnersmarck z Siemianowic. Pałac został przebudowany w 1905 roku według projektu architekta z Wrocławia - Karla Grossera. Na początku XX w. na wschód od pałacu wzniesiono kompleks zabudowy towarzyszącej, w tym dom ogrodnika, stajnie z ujeżdżalnią, wozownię i wieżę wodną w typie północnego budownictwa ceglanego.

 

W okresie powojennym w Pałacu mieściła się siedziba szkoły leśnej. W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu, w latach 60. wzniesiono współczesny budynek Technikum Leśnego, a pałac przeznaczono na szkolny internat.

 

 


Divisions and others

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Nadleśnictwo Brynek

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż