Zespół przyrodniczo - krajobrazowy "Miechowicka Ostoja Leśna"

Uchwałą Rady Miejskiej w Bytomiu nr XXIII/321/12 z dnia 25 stycznia 2012 r został  uznany za zespól przyrodniczo-krajobrazowy obszar lasu będący w zarządzie Nadleśnictwa Brynek oznaczony jako  oddziały leśne  666-671 i 673-677 oraz część oddziału 678 obejmujący łączną powierzchnię 305,60 ha Celem ochrony zespołu przyrodniczo-krajobrazowego  jest zachowanie fragmentu terenów leśnych , oczek wodnych i polan śródleśnych ze względów naukowych , dydaktycznych i krajobrazowych oraz z uwagi na występujące na tym  obszarze siedliska chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt


Asset Publisher Asset Publisher

Back

Konkurs Fotograficzny "Odkryj Zielone Płuca Śląska razem z Nadleśnictwem Brynek"

Konkurs Fotograficzny "Odkryj Zielone Płuca Śląska razem z Nadleśnictwem Brynek"

Serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkusie fotograficznym, który zostanie przeprowadzony podczas wakacyjnej akcji "Odkryj Zielone Płuca Śląska razem z Nadleśnictwem Brynek" edycja II. Akcja dofinansowana ze środków WFOŚiGW w Katowicach.

Regulamin konkursu wraz z formularzem rejestracyjnym znajduje się w plikach do pobrania poniżej.