Wydarzenia Wydarzenia

Zapraszamy do wzięcia udziału w Akcji 1000 DRZEW NA MINUTĘ!

Lasy Państwowe jak co roku zaczynają wielką kampanię odnowieniową. W tym roku w RDLP Katowice zostanie wysadzone łącznie ok.  40 mln nowych drzew! Tytuł naszej akcji edukacyjno-promocyjnej, wynika z prostego przeliczenia liczby 500 mln drzew, corocznie sadzonych przez Lasy Państwowe na liczbę minut mieszczących się w całym roku.

Wszystkie osoby chcące wziąć udział w sadzeniu nowego pokolenia lasu zapraszamy dnia 7.04.2017 roku na godzinę 800 pod byłą leśniczówkę w Strzybnicy (Pustki 1, Strzybnica)

lokalizacja

Uwaga! Konieczna wcześniejsza informacja o chęci wzięcia udziału w akcji pod nr tel. 32 285 74 63.

Na miejscu zostaną Państwo zaopatrzeni w sprzęt oraz sadzonki i będą mogli własnoręcznie dać początek nowemu pokoleniu lasu a także dowiedzieć się więcej o podstawowych zadaniach hodowli lasu, jakie stoją przed leśnikami.

Aby wyhodować nowy las, leśnicy wysadzają uprzednio wyprodukowane w szkółkach leśnych sadzonki rodzimych gatunków drzew leśnych, lub tam, gdzie jest taka możliwość stwarzają warunki do naturalnego obsiewu. Nadleśnictwo Brynek korzysta z własnej szkółki leśnej Brzeźnica, na której corocznie produkuje ok. 2 mln młodych drzewek wysadzanych następnie w lesie w zamian za drzewa wycięte. Zawsze w miejsce wyciętych drzew  Lasy Państwowe sadzą nowe, zgodnie zasadami zachowania trwałości i ciągłości użytkowania lasu. Dzięki temu mamy dostęp do odnawialnego, ekologicznego surowca jakim jest drewno a powierzchnia lasów w Polsce stale się zwiększa.

Chcąc wyhodować nowy las, leśnicy nie zapominają o prawach przyrody. Skład gatunkowy nowego drzewostanu musi być dopasowany zarówno do siedliska, a więc warunków glebowych i wodnych jak i specyficznych zadań, jakie stoją przed nowym pokoleniem. W naszych warunkach lasy muszą nie tylko pełnić funkcje produkcyjne, ale także chronić glebę, spełniać funkcje krajobrazowe i rekreacyjne. Dodatkowo są narażone na szkodliwy wpływ imisji przemysłowych, staramy się więc sadzić jak najwięcej drzew liściastych, bardziej odpornych na zanieczyszczenia. Wszystkie te aspekty są brane pod uwagę przy określaniu składu gatunkowego nowego lasu.

Jeśli chcą państwo dowiedzieć się więcej na ten temat, serdecznie zapraszamy do wspólnego sadzenia!


Nadleśnictwa i inne

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Nadleśnictwo Brynek

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż