Zespół przyrodniczo - krajobrazowy "Miechowicka Ostoja Leśna"

Uchwałą Rady Miejskiej w Bytomiu nr XXIII/321/12 z dnia 25 stycznia 2012 r został  uznany za zespól przyrodniczo-krajobrazowy obszar lasu będący w zarządzie Nadleśnictwa Brynek oznaczony jako  oddziały leśne  666-671 i 673-677 oraz część oddziału 678 obejmujący łączną powierzchnię 305,60 ha Celem ochrony zespołu przyrodniczo-krajobrazowego  jest zachowanie fragmentu terenów leśnych , oczek wodnych i polan śródleśnych ze względów naukowych , dydaktycznych i krajobrazowych oraz z uwagi na występujące na tym  obszarze siedliska chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

 

W 2023 roku Nadleśnictwo Brynek przejeło od Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach 16,72 ha gruntu, na którym znajduje się Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Park Dolina Rzeki Dramy".


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Wakacyjny konkurs fotograficzny "Odkryj Zielone Płuca Śląska razem z Nadleśnictwem Brynek

Wakacyjny konkurs fotograficzny "Odkryj Zielone Płuca Śląska razem z Nadleśnictwem Brynek

Nadleśnictwo Brynek zaprasza wszystkich do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym w ramach akcji "Odkryj Zielone Płuca Śląska razem z Nadleśnictwem Brynek III edycja". Konkurs trwa od 01.07.2023 r. do 31.08.2023 r.

Akcja dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
 

Regulamin konkursu - w plikach do pobrania.