Lasy HCVF

Lasy HCVF

Lasy HCVF (skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Value Forests) to lasy o szczególnych walorach przyrodniczych - zidentyfikowane według kryteriów HCVF  adoptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń "Grupa Robocza FSC - Polska".

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych są przyporządkowane do poszczególnych kategorii:

HCVF 1 Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych

HCVF 1.1. Obszary chronione

HCVF 1.1. a Lasy w rezerwatach

HCVF 1.1.b Lasy w parkach krajobrazowych

HCVF 1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

HCVF 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

HCVF 3. Ekosystemy skrajnie rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy

HCVF 3.1. Ekosystemy skrajnie rzadki i ginące, marginalnie z punktu widzenia gospodarki leśnej

HCVF 3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej

HCVF 4. Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych

HCVF 4.1. Lasy wodochronne

HCVF 4.2. Lasy glebochronne

HCVF 5. Lasy zaspokajające fundamentalne potrzeby lokalnej społeczności - kategoria niw ma zastosowania w warunkach Polski

HCVF 6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

Zestawienie wyznaczonych lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w rozbiciu na pojedyncze kategorie walorów przyrodniczych w Nadleśnictwie Brynek przedstawia niniejsza tabela:

Lp.

Kategoria HCVF w warunkach Polski

Powierzchnia lasów /ha/ wg stanu na 19.03.2024r.

1.

1.1.a. Obszary chronione w rezerwatach

91,54

2.

1.1.b. Obszary chronione w parkach krajobrazowych

0

3.

1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

37,89

4.

2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

0

5.

3.1. Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej

0

6.

3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy

262,47

7.

4.1. Lasy wodochronne

296,15

8.

4.2. Lasy glebochronne

0

9.

6.1. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

0,54

 

Razem

660,47

 

Interaktywna mapa RDLP Katowice

Więcej na:

http://www.katowice.lasy.gov.pl/lasy