Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Nadleśnictwo Brynek

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzeniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:RODO) informujemy:

ADMINISTRATOR DANYCH:

Nadleśnictwo Brynek
Adres siedziby: ul. Grabowa 3, Brynek, 42-690 Tworóg
Tel.:(32)2857463
E-mail: brynek@katowice.lasy.gov.pl

Informacja o Inspektorze Ochrony Danych

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
Sebastian Strzech
Tel.: 693623256
E-mail:ido@comp-net.pl

Cel przetwarzania danych osobowych:

Prowadzenie gospodarki leśnej oraz zarządzanie zasobami leśnymi i ochrona lasu:

  • sprzedaż drewna, w tym realizacja zakupów z wykorzystaniem poratlu "e-drewno.pl", Portalu Leśno-Drzewnego, sprzedaży detalicznej oraz sprzedaży sadzonek, choinek oraz innychproduktow ubocznych użytkowania lasu, rozpatrywanie reklamacji z tytułu zakupionego surowca;

Podstawa prawna przetwarzania:

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - dopełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa w związku z:

  • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach;