Headquarters PGL LP Nadleśnictwo Brynek
PGL LP Nadleśnictwo Brynek
032 285-74-63
032 285-74-63

 

UWAGA! Adres: brynek@katowice.lasy.gov.pl jest adresem wyłacznie do korespondencji elektronicznej (email), nie jest adresem do doręczeń elektronicznych. Dokumenty kierowane na ten adres, zgodnie z art. 63 § 1 zd. 2 K.p.a. będą pozostawione bez rozpoznania. Czytaj więcej...

 

ul. Grabowa 3, Brynek

42-690 Tworóg

 

NIP: 645 000 67 67  REGON: 272536244

 

Adresem Elektronicznej Skrzynki Podawczej jest - /pgl_lp_0203/SkrytkaESP

Nadleśniczy
Janusz Wojciechowski
wew *100
Zastępca Nadleśniczego
Adam Mazur
wew *311
Główna księgowa
Joanna Kędzierska
wew *611
Sekretarz
Roman Wąs
wew *671

Dział finansowo - księgowy

Agnieszka Sleziak
Starsza księgowa
Phone number: wew *615
Katarzyna Osmann
Starsza księgowa
Phone number: wew * 614
Czesława Tobor
Starsza księgowa/kasjer
Phone number: wew * 613

Dział administracyjno-gospodarczy

Wanda Kogut
Starszy specjalista ds. administracji
Phone number: wew *672
Sandra Sorbal
Specjalista ds. administracji/sekretariat
Phone number: wew *100

Dział gospodarki leśnej

Angelika Janczyk
Specjalista ds. zagospodarowania lasu
Phone number: wew *332
Krystyna Jagiełło-leńczuk
Starszy specjalista ds. zagospodarowania lasu
Phone number: wew *673
Oskar Zawartka
Starszy Specjalista ds. użytkowania lasu i marketingu
Phone number: wew *331
Agnieszka Drabek
Specjalista ds. Ochrony Lasu
Phone number: wew *333
Paweł Kaleta
Specjalista ds. stanu posiadania i gospodarki łowieckiej
Phone number: wew *334
Gabriela Janocha
Specjalista ds Gospodarki Drewnem i Produktami Działalności Dodatkowej
Phone number: wew *335

Inżynierowie nadzoru

Waldemar Pańczyk
Inżynier nadzoru
Phone number: wew *211
Krzysztof Wind
Inżynier nadzoru
Phone number: wew *211

Posterunek Straży Leśnej

Mariusz Ignasiak
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Phone number: wew *221
Tomasz Mrówka
Strażnik Leśny
Phone number: wew *221

Stanowiska samodzielne

Bożena Fryc
Specjalista ds. kadr
Phone number: wew *131
Rufin Janocha
Specjalista ds. szkoleń
Phone number: 607 520 127
Sebastian Strzech
Inspektor Ochrony Danych