Siedziba PGL LP Nadleśnictwo Brynek
PGL LP Nadleśnictwo Brynek
032 285-74-63
032 285-74-63

 

UWAGA! Adres: brynek@katowice.lasy.gov.pl jest adresem wyłacznie do korespondencji elektronicznej (email), nie jest adresem do doręczeń elektronicznych. Dokumenty kierowane na ten adres, zgodnie z art. 63 § 1 zd. 2 K.p.a. będą pozostawione bez rozpoznania. Czytaj więcej...

 

ul. Grabowa 3, Brynek

42-690 Tworóg

 

 

Adresem Elektronicznej Skrzynki Podawczej jest - /pgl_lp_0203/SkrytkaESP

Nadleśniczy
Janusz Wojciechowski
wew *100
Zastępca Nadleśniczego
Adam Mazur
wew *311
Główna księgowa
Joanna Kędzierska
wew *611

Dział finansowo - księgowy

Agnieszka Sleziak
Starsza księgowa
Tel.: wew *615
Katarzyna Osmann
Księgowy
Tel.: wew * 614
Agnieszka Pańczyk
Starsza księgowa/kasjer
Tel.: wew * 613

Dział administracyjno-gospodarczy

Roman Wąs
Sekretarz
Tel.: wew *671
Wanda Kogut
Starszy specjalista ds. administracji
Tel.: wew *672
Sandra Sorbal
Specjalista ds. administracji/sekretariat
Tel.: wew *100
Czesława Tobor
Specjalista ds. administracji
Tel.: wew *132

Dział gospodarki leśnej

Krystyna Jagiełło - Leńczuk
Starszy specjalista ds. zagospodarowania lasu
Tel.: wew *332
Oskar Zawartka
Specjalista ds użytkowania lasu i marketingu
Tel.: wew *331
Agnieszka Drabek
Specjalista ds Ochrony Lasu
Tel.: wew *333
Paweł Kaleta
Specjalista ds. stanu posiadania i gospodarki łowieckiej
Tel.: wew *334
Gabriela Janocha
Specjalista ds Gospodarki Drewnem i Produktami Działalności Dodatkowej
Tel.: wew *335

Inżynierowie nadzoru

Waldemar Pańczyk
Inżynier nadzoru
Tel.: wew *211
Krzysztof Wind
Inżynier nadzoru
Tel.: wew *211

Posterunek Straży Leśnej

Mariusz Ignasiak
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: wew *221
Tomasz Mrówka
Strażnik Leśny
Tel.: wew *221

Stanowiska samodzielne

Bożena Fryc
Specjalista ds. kadr
Tel.: wew *131
Agnieszka Ciężarek
Specjalista ds. szkoleń
Tel.: 605230679
Rufin Janocha
Specjalista ds. szkoleń
Tel.: 607 520 127
Sebastian Strzech
Inspektor Ochrony Danych